Tuesday, 22 December 2020

Christmas games! 🎅🎁🎄

These weeks, we've been talking about Santa and Christmas time! 

Estas semanas, estivemos falando sobre Santa e sobre o Nadal! 

We sang a song about Santa! Cantamos unha canción sobre Santa!  

We help Santa to sort out the presents! Axudamos a Santa a organizar os agasallos!


We make puzzles and learn new words: Santa, Christmas tree, sleigh, elf... 

Fixemos puzzles e aprendemos novas palabras. We decorate a Christmas tree and revise colours! Decoramos unha árbore de Nadal ao tempo que repasamos as cores! Hello, reindeer! ⛄🎅

This week, we've been singing the song "Hello, Reindeer". 
Esta semana estivemos cantando a canción "Hello, Reindeer"


After that, we created our own minibooks! Here you have the result! 
Despois disto, creamos os nosos propios minibooks! Aquí tendes o resultado! 


Santa's Paint Brushes 🎅

For Christmas, first and second graders created their own ornaments: a Santa's paint brush. Apart from that, pupils created their own labels: an origami little Santa. 
Para Nadal, o alumnado de primeiro e segundo de primaria crearon os seus propios adornos: unha brocha de Santa. Ademais, tamén crearon as súas propias etiquetas: uns pequenos Santas feitos coa técnica do origami. 

Christmas Time! ⭐🌟

Pupils in fifth and sixth grade danced and sang "It's Christmas time!"

Monday, 23 November 2020

Toys 🚚⚽🧸

Last week, we've been learning names of the toys in English! First of all, we listen to the story Spot's toys! A semana pasada, estivemos aprendendo os nomes dos xoguetes en inglés! Primeiro, escoitamos o conto "Spot's toys". 

Then, Danish - our language assistant - taught us new words in English: car, doll, teddy and ball.
Despois, Danish - o noso auxiliar de conversa - ensinounos novas palabras en inglés: cardollteddy and ball.


Apart from that, we already know how to say Hello and Bye, Bye in English!! Here, you have a video of us singing the Goodbye Song! Ademais disto, xa sabemos como dicir Hello e Bye, Bye en inglés. Aquí tendes un vídeo noso cantando un anaquiño da Goodbye Song!